Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Θα μπαίνουν στα σπίτια και με το νόμο! Οι «κρυφές» διατάξεις του πολυνομοσχεδίου κι η εισβολή ΣΔΟΕ σε σπίτια κι επαγγελματικούς χώρους για ελέγχους- Έλεγχοι της εφορίας όλο το 24ωρο
- "Εισβολή" στα σπίτια φορολογούμενων, θα γίνεται παρουσία εισαγγελέα
- Τι προβλέπεται αν έχει δηλωθεί ως επαγγελματική έδρα

- Θα βάζουν λουκέτο σε επιχειρήσεις και οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων εκτός από το ΣΔΟΕ
- Τι θα ισχύει για όσους αμείβονται με "μπλοκάκι"

- Παρατείνεται για ένα χρόνο η απόσυρση αυτοκινήτων
- Μέχρι 30 Απριλίου οι φορολογικές δηλώσεις, σε 3 διμηνιαίες δόσεις ο φόρος
«Κρυφές» φορολογικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα 54 άρθρα του πολυνομοσχέδιου του υπουργείου Οικονομικών.
Ανάμεσά τους ακόμη και η πρόβλεψη για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων ακόμη και στα σπίτια των φορολογουμένων και μάλιστα επί 24ωρης βάσης! Θα γίνεται μόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής και αν έχει δηλωθεί ως επαγγελματική έδρα, η έρευνα θα περιορίζεται μόνο στους χώρους όπου ασκείται αυτή η δραστηριότητα.
Το ΣΔΟΕ θα κάνει ελέγχους όλο το 24ωρο, ενώ δικαίωμα να βάζουν λουκέτο σε επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν θα έχουν στο εξής και οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει την παράταση για ακόμη ένα χρόνο του μέτρου της απόσυρσης αυτοκινήτων, τη μείωση του φόρου μεταβίβασης στο 3%.
- Έλεγχοι και στα σπίτια: Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου από ελεγκτές, επιτρέπεται μόνο με εντολή του Εισαγγελέα, εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο και ως χώρος άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσβαση περιορίζεται μόνο στους χώρους στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα.
- Μειώνεται ο Φόρος μεταβίβασης: Μειώνεται στο 3% από της αρχές του 2014 ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ενώ η μείωση δεν αφορά τις μεταβιβάσεις που γίνονται από χαριστική αιτία όπως γονική παροχή, δωρεά, κληρονομιά.
- Φορολογικοί έλεγχοι 24 ώρες: Ανοίγει ο δρόμος για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων όλο το 24ώρο, ενώ προβλέπεται πως εκτός από το ΣΔΟΕ, θα μπορούν να αναστέλλουν τη λειτουργία επαγγελματικών εγκαταστάσεων και οι ελεγκτές που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, μετά τη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων.
- Τι θα ισχύσει για τα μπλοκάκια: Για τους φορολογούμενους που αμείβονται με «μπλοκάκι» και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών καταργείται ο περιορισμός των 9.250 ευρώ που αφορούσε στις επιχειρηματικές δαπάνες.
Για τα επόμενα 10 χρόνια τα αυτοκίνητα του Αγίου Όρους θα μεταβιβάζοντι χωρίς φόρους - Απόσυρση Ι.Χ.: Παρατείνονται τα κίνητρα για απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων που η άδειά τους έχει εκδοθεί έως τέλος του 2000, έως τις 20 Δεκεμβρίου 2014.
- Φορολογικά μπόνους σε κατοίκους μικρών νησιών: Αυξάνεται από 25.000€ σε 37.500€ το κλιμάκιο εισοδήματος στο οποίο επιβάλλεται συντελεστής φόρου εισοδήματος 22% στη νέα κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, προκειμένου για φορολογούμενους που κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Αντίστοιχα μειώνονται κατά 40% οι φορολογικοί συντελεστές, για επιχειρήσεις στα νησιά. Όμως η διάταξη αυτή θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
- Τριετής φόρος σε πλοιοκτήτες: Από το 2014 έως και το 2016 θα καταβληθεί έκτακτη παροχή της ναυτιλιακής κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ίση με το διπλάσιο του τελικού φόρου που βεβαιώθηκε την προηγούμενη χρονιά για κάθε πλοίο. Τα προσδοκώμενα έσοδα στην τριετία είναι 300εκ.€
- Φορολογία Ανέργων: Κατά τον τεκμαρτό προσδιορισμό των εισοδημάτων των ανέργων, εφόσον προκύπτει επιπλέον φόρος θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και όχι των ελευθέρων επαγγελματιών. Άρα με μεγαλύτερη κλίμακα
- Καθυστερούμενοι μισθοί ή συντάξεις: Διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, που καταβάλλονται αναδρομικά σε μεταγενέστερο χρόνο από το έτος στο οποίο ανάγονται. (Στους μισθούς ή συντάξεις που δίνονται κανονικά η παρακράτηση γίνεται με βάση την κλίμακα)
- Δεν θα τηρούνται βιβλία για συναλλαγές μετοχών: Εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές σε μετοχές, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μερίδια προσωπικών εταιρειών αλλά και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η απαλλαγή αφορά σε τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες καθώς και για κρατικά ομόλογα εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ΄ επάγγελμα με τις παραπάνω συναλλαγές και οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.
- Τρεις μήνες για κατάθεση φορολογικών εισοδήματος: Από 1 Φεβρουάριο έως 30 Απριλίου θα γίνεται από του χρόνου η κατάθεση φορολογικών δηλώσεων (από 30 Ιουνίου που ισχύει σήμερα). Σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις θα μπορεί να καταβάλλεται ο φόρος. Εάν ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ τότε ισχύει η έκπτωση του 1,5%.
- Πόροι ΟΤΑ: Μετά την κατάργηση του ΦΑΠ, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού θα λαμβάνουν το 11,3% των εσόδων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
- Αυτοκίνητα Αγίου Όρους: Αυτοκίνητα τα οποία έχουν αγοραστεί ατελώς από τις Μονές, μπορούν να μεταβιβάζονται, χωρίς φόρους και δασμούς -με εξαίρεση τον ΦΠΑ- για τα επόμενα δέκα χρόνια.
- Συνταξιοδότηση Γενικών Δ/ντων υπουργείων: Καταργείται η δυνατότητα των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων των υπουργείων που απολύονται αυτοδίκαια, να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.
Από 1 Φεβρουάριο έως 30 Απριλίου πλέον η κατάθεση φορολογικών δηλώσεων - Δαπάνες επιχειρήσεων: Οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες δαπάνες εφόσον το ποσό των καθαρών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3 εκατ. ευρώ. Επίσης αναγνωρίζονται και οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προσαυξημένες κατά 30%.
- Εργαζόμενοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες: Απαλλάσσονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης του κυρίου φόρου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, για την εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή που εισέπραξαν.
- Προσδιορισμός φόρου: Με κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες τεχνικές ελέγχου θα προσδιορίζεται το εισόδημα και για φυσικά πρόσωπα. Όπως γίνεται σήμερα για τους επιτηδευματίες και επιχειρήσεις, οι ελεγκτές θα μπορούν να προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδημα με κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα
newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ιστολόγιο δεν υιοθετεί και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών του. Πλέον, οι αναγνώστες μπορούν να σχολιάζουν με το λογαριασμό τους στο facebook ή με λογαριασμούς από τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα. Τα ανώνυμα σχόλια θα παραμείνουν κλειστά όσο υπάρχουν άτομα που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία για να προβοκάρουν και να επιτεθούν σε άλλους σχολιαστές για να επιβάλλουν τις απόψεις τους.